Teknik Detaylar

ALES Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Aydın, Çine OSB içerisinde kurulu 62 MW gücünde bir CCPP termik santraldir.

Toplam 60 dönüm arazi üzerinde kurulmuş olan işletmede; teknik sistemler 5.500 m2 si kapalı, 10.200m2 açık alan üzerinde yerleşmiştir.8.500 m2 üzerinde yeşil alan tesis edilecek olup 17.000 mileriye dönük kullanılmak üzere muhafaza edilmektedir.

İşletmeyi oluşturan teknik sistemler ana yapı olarak;

  • LM6000 PC Sprint tipi Gaz Türbini;

  • Aalborg marka atık ısı kazanı;

  • GE Thermodyne marka Buhar Türbini;

  • SPIG firmasınca üretilen soğutma kulesi,

  • RMS-A tipi gaz basınç düşürme istasyonu,

  • 11,5 / 154 Açık şalt tesisi ve

  • Demineralize Su Üretim Sistemi’nden oluşmaktadır.

ALES ELEKTRİK, 154 KV. Şalt Tesisi İle Germencik – Yatağan Fiderleri arasına bağlanarak Ulusal Sisteme entegre olmuştur.

GAZ TÜRBİNİ

LM 6000 General Electric marka. 5 kademeli düşük, 14 kademeli yüksek basınç kompresörü vardır. Çevresel tip yanma odasına sahip sistemde güç 2 kademeli yüksek ve 5 kademeli düşük basınç türbininden alınır.

LM 6000 sisteminde Sprint sistemi çıkış gücünü arttırmak, NOX sistemi ise egzost gazı içindeki zararlı maddeleri azaltmak için kullanılmaktadır. Sistemde yazın kullanmak üzere “Evoporatif Cooling” sistemi mevcuttur.

KAZAN

Kazan Allborg marka olup, üç modülden oluşmaktadır. HP ve LP drumlar ile donatılmış olan kazan sisteminde debileri 54,4 m3/h olan iki adet HP pompa; LP hatların su sirkülasyonunu sağlamak için de debileri 64 m3/h olan iki adet LP pompaları mevcuttur.

Kazan çalışma değerleri
HP Basınç 58 Bar,
HP Sıcaklık 437 derecedir.
LP Basınç 4,1 Bar,
LP Sıcaklık 227 derecedir.

HP hattından 45 ton/saat, LP hattından 18 ton/saat buhar akışı verebilmektedir.
Besi Suyu Tankı kapasitesi 19 m3 olup Deaerator Tankı vardır.Kazan ile ilgili iletkenlik ve pH ölçümlerinin ve otomatik dozajlamanın yapıldığı on-line kontrol ünitesi mevcuttur.
Sistemin tüm koruma ve operasyonları SCADA Sistemi üzerinden yapılmaktadır.

BUHAR TÜRBİNİ

GE THERMODYNE firmasınca temin edilen 6-7 MC9 modelidir.
Gücü ; 4533 dev/dakikada türbin HP buhar giriş sıcaklığı 438 derece, basıncı 57,2 Bara, iken 13610 kW dır.Buhar Türbinin bütün operasyon ve emniyetleri otomatik olarak SCADA Sistemi tarafından yapılmaktadır.Buhar türbin jeneratörü ANDRITZ marka olup, Çıkış Gücü 18750 KVA, Gerilimi 11 KV, hızı 1500 d/dak‘dır.

SOĞUTMA KULESİ SİSTEMİ

SPIG firmasınca tasarlanan soğutma kulesi sistemi her biri 12 x 12 metre boyutlarında 3 ayrı hücreden oluşmakta olup her bir hücrede 55 kW gücünde 3 adet soğutma fanına bulunmaktadır. Buhar türbini kondenser ünitesini ortalama 22 derecelik bir su ile besleyerek kondenser içerisinde dönen ve  toplam  enerjisini büyük oranda kaybetmiş bulunan buharın tekrardan suya dönüştürülerek kullanılması için gereken soğuk su ihtiyacını karşılamaktadır. Soğutma kulesi içerisinde dönen suyun debisi yaklaşık 4000 m3/h olup ortalama buharlaşma hızı %1,23 civarındadır.

DEMİNERALİZE SU ÜRETİM TESİSİ

3 adet artezyen kuyusundan elde edilen su toplamda 3000 m³ olan ham su deposunda toplanmaktadır. Sistemin demineralize su üretme kapasitesi 30 m³/saat dir. Üretilen demineralize suyun biriktirildiği 200 m³ kapasiteli bir adet demi tankı mevcuttur. Üretim ve kimyasal temizlikler sonrası, rejenerant atıkları, tüm saha su atıklarının toplandığı “Dengeleme Havuzu’nda” toplandıktan sonra ÇİNE OSB atık kanalına çevreye zarar vermeden gönderilmektedir.

Tesiste üretilen ve atık suların kalite ve çevre koruma önlemleri açısından ilgili yönetmelikler paralelinde mevcut laboratuar imkânları ile ayrıntılı olarak yapılan analizler ile takip edilmektedir.

RMS-A

BOTAŞ hattından alınan 35-75 bar giriş basıncındaki gazı , 47 bar çıkış basıncı ile sisteme gönderen, kapasitesi 13000 m³/h, olan %100 yedekli(çift hat) bir sistemdir. Ölçümün ve emniyetin elektronik olarak kontrol edildiği SCADA sistemi ve tüm verilerin BOTAŞ ANKARA Merkeze iletebilecek kontrol sistemine sahiptir.

ŞALT TESİSİ

ALES ELEKTRİK, 154 KV. Şalt Tesisi İle Germencik – Yatağan Fiderleri arasına bağlanarak Ulusal Sisteme entegre olmuştur. 154 KV. Şalt Tesisi 2 adet ana bara, 1 adet kuplaj, 2 adet hat fideri ve 2 adet trafo giriş fideri ile donatılmıştır. Gaz Türbini yükseltici trafosu gerilimi 154 KV / 11,5 KV , gücü ise 50/62,5 MVA ‘dir. Buhar Türbini yükseltici trafosu gerilimi 154 KV / 11,5 KV , gücü ise 16/20 MVA ‘dir. Şalt Tesisinde yapılan manevralar, Ulusal Yük Tevzii Merkezinden alınan manevra emirleri ile gerçekleştirilmektedir.