Müşteri Gizlilik Politikası

PALMET ENERJİ A.Ş (PALMET), bilgi varlıklarının güvenliğini sağlamak ve muhafaza etmek amacıyla “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi”ni (BGYS) kurmuştur.

Şirketimiz, müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğine verdiği önem nedeniyle TSE 27001 (BS 7799) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’na uygun olarak müşteri bilgilerini alma, kullanma, ifşa etme, aktarma, kayıt altına alma ve koruma prensiplerini içerecek, gizlilik, güvenlik ve bütünlüğünü koruyacak nitelikte bir Müşteri Gizlilik Politikası oluşturmuştur.

BGYS, Şirketimiz tarafından sürekli ve sistematik olarak değerlendirilecek ve geliştirilecektir. Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulacaktır. Şirketimizin bilgi güvenliği riskleri “Risk Yönetimi Süreci”’ne göre tanımlanmış olup işbu politika sistematik olarak gözden geçirilecektir.

Müşteri Gizlilik Politikası’nın en etkili şekilde uygulanacağını, ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere bağlı olarak her türlü bilgiyi yüksek güvenlik ve gizlilik önlemleri ile korumaya özen göstereceğimizi ve herhangi bir güvenlik ihlali ile karşılaşılması durumunda gerekli yaptırımların uygulanacağını taahhüt ederiz.

PALMET ENERJİ A.Ş.

Müşteri Gizlilik Politikası