Tesisiniz içerisinde bulunan İşletme & Bakım sorumluluğu şirketinize ait olan doğal gaz istasyonları ile ilgili  olarak müşterilerimize sektörün ihtiyacı olan hizmetleri sunmaktayız.

Hizmetlerimiz

Tesisiniz içerisinde bulunan doğal gaz istasyonlarının Hata Türü  ve Etkileri Analizi (FMEA) metodu ile olası arızaların periyodik olarak yapılacak bakımlarla önlenmesi ve istasyonların işletilmesi hizmetlerini kapsamaktadır. Ayrıca süreli bakım ve işletme anlaşmaları ile tesisinizin güvenliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Periyodik Bakım Hizmetleri

Doğal gaz hatları üzerinde kaçak gaz arama: Şebeke üzerinde kaçak gaz  araması: Kaçak arama cihazı ile hatların üzerinde arama yaparak gaz  kaçağının tespit edilmesi

Polietilen & Çelik  Vana Kontrol ve Bakımları: Vanaların operasyonelliği kontrol edilerek detaylı fonksiyon testlerinin yapılması ve  kontrol sonrası çalışır hale getirilmesi

RMS-A/  B /C İstasyon Bakımları (Revizyon & Kontrol):

 • Filtre Kontrol ve Değişimi
 • Regülatör Ayarları ve Bakımı
 • İstasyon Ölçüm Sistemi Kontrolü (Sayaç/Korrektör Basınç ve Sıcaklık Algılayıcıları)
 • Elektrik ve Otomasyon Kontrolü
 • Kaçak Gaz, Vana, Ekipman ve Fonksiyon Kontrolleri
 • Topraklama ve Kaçak Akım Kontrolü
 • Yangın Söndürme Sistemi Kontrolü
 • Alev-Duman-Gaz Detektörleri Kontrolü
 • Gaz Kromotograf Kontrol ve Bakımı
 • Sensör Kalibrasyonlarının yapılmasını kapsamaktadır.

Kalibrasyon: Sahada Basınç ve Sıcaklık Sensör/Transmitter Kalibrasyonlarının yapılması

Çelik  Boru Hatlarının ve Tesisatların Katodik Koruma Bakımları: Yeraltı Çelik Hatları Katodik Koruma Kontrolü: Yeraltında çelik  boruların paslanmasının  önlenmesi için  uygulanan Katodik Koruma sisteminin kontrol edilmesi ve bakımı, Katodik On-Off ölçümlerinin ve İzolasyon Flanşı Fonksiyon testlerinin yapılması

Tesisat Topraklama ve Kaçak Akım  Kontrolü: Mevcut veya yeni yapılan doğal gaz   tesisatı üzerindeki olası kaçak akımların tespit edilmesi, topraklamanın varlığı ve  değerlerinin uygunluğunun belirlenmesi

Selenoid Vana ve Gaz Sensörü Kontrolü: Olası  gaz  kaçağı durumunda gaz  sensörünün selenoid vanaya sinyal göndererek vanayı kapatması kontrolü

Doğal Gaz Ölçüm Sistemleri Kontrolleri: 

 • Sayaç Okuma & Sayaç Sökme/Takma
 • Doğal Gaz Sayaç ve Sensörlerinin Kontrolü ve Korrektör Kalibrasyonu
 • Korrektörlere Gaz Komponent Verilerinin Girilmesi
 • Korrektörlerin Arşiv Datalarının Alınması

Doğal Gaz İstasyonlarının İşletilmesi:

İstasyonların Merkez SCADA’mıza Bağlanarak;

 • 7/24 Alarmların İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
 • 7/24 Alarmlara Yerinde Müdahale

 

Sahada Basınç ve Sıcaklık Sensör/Transmitter Kalibrasyonu

Kalibrasyon Nedir?

Kalibrasyon, belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir  ölçüm standardını veya sistemini kullanarak diğer test ve ölçüm aletinin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve doküman haline getirilmesi için  kullanılan ölçümler dizisidir.

Ne için gereklidir?

Kalibrasyon, belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir  ölçüm standardını veya sistemini kullanarak diğer test ve ölçüm aletinin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve doküman haline getirilmesi için  kullanılan ölçümler dizisidir.

Doğal Gaz İstasyonu Bakımları ve İşletilmesi hakkında detaylı bilgi almak için:

0262 318 42 44